Bedrijven » Doneren

Bedrijven

Doneren

Draagt u Cultuurkust een warm hart toe? 

Cultuurkust heeft een culturele ANBI-status wat inhoudt dat u giften aan Cultuurkust kunt aftrekken van de belasting. Op deze manier kunt u onze organisatie op een voordelige manier ondersteunen. 

Meer informatie over de giftenaftrek ANBI Status vindt u op de website van de belastingdienst www.belastingdienst.nl.

Beloning geschiedt conform de CAO KE. Ons fiscaalnummer is: 003316749

Wilt u meer weten over de visie en missie van Cultuurkust en ons beleid? 

Zie Over ons voor de meest actuele jaarverslagen en ons Businessplan.