Bedrijven » Doneren

Bedrijven

Doneren

Draagt u Cultuurkust een warm hart toe? 

Cultuurkust heeft een culturele ANBI-status wat inhoudt dat u giften aan Cultuurkust kunt aftrekken van de belasting. Op deze manier kunt u onze organisatie op een voordelige manier ondersteunen. 

Meer informatie over de giftenaftrek ANBI Status vindt u op de website van de belastingdienst www.belastingdienst.nl.

Beloning geschiedt conform de CAO KE. Ons fiscaalnummer is: 003316749

Wilt u meer weten over de visie en missie van Cultuurkust en ons beleid? 

Samenwerking

Cultuurkust ademt synergie, het is de zuurstof voor deze creatieve verbinder.

Cultuurkust wordt vaak betrokken bij zeer verschillende initiatieven, als dienstbare partij die graag wil meewerken en -denken op de inhoud.