Onderwijs

Afdeling Onderwijs Cultuurkust

Keer op keer is wetenschappelijk bewezen dat kunst juist voor kinderen heel belangrijk is. Ze leren zich uiten op verschillende manieren, de eigenwaarde stijgt, onzekerheid verdwijnt wanneer een kind de eerste stappen op een podium zet, of de universele taal van dans en muziek leert gebruiken. 

Cultuurkust heeft een uitgebreid programma op het gebied van cultuureducatie gericht op alle kunstdisciplines. Jaarlijks bereikt Cultuurkust ruim 17.000 leerlingen op 86 scholen in de regio West-Gelderland, in de gemeenten Barneveld, Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk en Nunspeet. Hieronder vindt u een overzicht van ons aanbod.

Heeft u vragen? neem dan contact met ons op via onderwijs@cultuurkust.nl

De ontmoeting: Culturele manifestatie

Elk jaar organiseert Cultuurkust in de gemeenten Ermelo, Nunspeet, Harderwijk en Putten de Culturele Manifestatie voor alle basisscholen uit de regio.

Tijdens deze manifestatie maken de leerlingen kennis met de verschillende culturele disciplines zoals muziek, beeldend, drama, dans, literair en audio visueel.

De onderbouw bezoekt een voorstelling en de groepen 5 t/m 8 doen mee aan een workshop-carrousel. Er zijn drie rondes waarin iedere groep aan drie workshops deelneemt, variërend van animatie en beeldend tot drama en muziek.

de kennismaking: Kunstmenu

De afdeling Onderwijs van Cultuurkust stelt voor scholen uit de gehele regio Kunstmenu’s samen.

Een kunstmenu bestaat uit cultuur-educatief aanbod voor groepen 1 t/m 8, gericht op de verschillende kunstdisciplines. Zo maken de leerlingen tijdens de 8 jaar dat zij op de bassischool zitten kennis met alle kunstdisciplines.

De structuur van een kunstmenu volgt de opbouw van het basisonderwijs: eenvoudige vormen van kunst in de eerste jaren en meer complexe in de hogere. Daarnaast is er begeleiding bij culturele activiteiten, zoals introductiebijeenkomsten of lesbrieven met voorbereidende en afsluitende kunstlessen.

Scholen kunnen zelf het Kunstmenu plannen via onze digitale KCE Gids.

de verdieping: Cultuureducatie met kwaliteit

Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK) is een project dat is uitgeschreven door het Fonds Cultuurparticipatie en is bedoeld als verdiepingstraject op het Kunstmenu.

Doel van CMK is leerlijnen te ontwikkelen voor de verschillende kunstdisciplines (toegespitst op iedere bouw) én kennisbevordering bij de leerkracht.

Op dit moment kunnen scholen kiezen uit CMK muziek of drama, bestaande uit 10 lessen per bouw. Onze vakdocent geeft een les muziek/drama (les A), waarbij de leerkracht mee kijkt. En vervolgens wordt er een echoles gegeven door de leerkracht (les B), waar de vakdocent mee kijkt. Vakdocent en leerkracht hebben in dit traject intensief contact en de leerkrachten krijgen tools aangereikt om zelf een goede drama- c.q. muziekles te kunnen verzorgen.

De CMK trajecten voor dans en beeldende kunst zijn in ontwikkeling.

de specialisatie: Muziek in het basisonderwijs

Voor scholen die zich willen specialiseren bieden wij het programma Muziek in het basisonderwijs, waarbij u kunt kiezen uit projecten zoals ‘Het Leerorkest’ (leerlingen leren in 10 weken een instrument spelen naar keuze en samenspelen in een orkest), ‘De Week van…’ (een week lang muziek en werken naar een einspresentatie, met verschillende stijlen zoals de week van de popmuziek, de week van de zang, de week van de blaasmuziek en de week van de klassieke muziek), Zingen met je team of een liedbegeleidingscursus voor leerkrachten.

Muziekfestijnen

Samen met de muziekverenigingen in de gemeenten Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten organiseert Cultuurkust voor de basisscholen muziekfestijnen.

De leerlingen maken op een laagdrempelige manier kennis met slagwerk, dwarsfluit, hoorn, trompet, saxofoon, bugel, bariton, klarinet, trombone en hobo. En spelen samen met de fanfare of harmonie uit de buurt.

Maatwerk

Naast de programma's die wij per gemeente voor de scholen samenstellen, bieden wij ook maatwerk. Heeft u een idee of wens voor een bepaald project op uw school? Neem dan gerust contact met ons op via onderwijs@cultuurkust.nl

Vrij aanbod

Ook voor het boeken van losse voorstellingen, workshops, leskisten en projecten voor groepen 1 tot en met 8 kunt u bij ons terecht. Varierend van beeldend, dans, muziek en drama, tot literair, nieuwe media en cultureel erfgoed. Voor een overzicht klik hier!

Brede school

Speciaal voor de brede scholen heeft Cultuurkust een interessant aanbod samengesteld; van een workshop Street Art, een inspirerende workshop Fantastic Fashion tot dansexpressie en een workshop musical. Harderwijk heeft twee brede scholen, Drielanden en Stadsdennen, waar Cultuurkust voor een divers kunstaanbod zorgt. Zie voor meer informatie www.bredeschoolharderwijk.nl