Onderwijs » Advies

Onderwijs

Advies

Bij Cultuurkust krijgen niet alleen scholen advies op maat voor het invullen van een 
kunstprogramma, ook verenigingen en instellingen kunnen advies krijgen op het gebied 
van cultuurparticipatie.

De organisatie vervult een adviserende rol, maar kan ook de regie nemen in het aanbieden van concrete programma’s. Cultuurkust schuift regelmatig aan tijdens overleggen met gemeenten en andere stichtingen over de invulling van cultuurparticipatie voor verschillende doelgroepen. Met kennis van het vak, wakend over de kwaliteit en verbindend tussen de culturele, maatschappelijke en zorg partijen. 

Cultuurkust is de inspirator en verbinder

Voor meer informatie neem contact op met Robert Vroegindeweij, onderwijs@cultuurkust.nl