Actueel » Nieuws » Vergeet cultuur niet

Actueel

meer nieuws...

Vergeet cultuur niet

Geplaatst op 28 mei 2021 om 13:16

Het zal niemand zijn ontgaan. Ook kinderen hebben het zwaar gehad tijdens de lockdowns. Scholen zaten dicht en kinderen achter schermpjes. Nu is er geld beschikbaar vanuit de overheid (de zogeheten NPO-gelden) om te helpen de achterstanden weg te werken en het onderwijs te verbeteren.

8,2 Miljard euro en een lijst met mogelijkheden: https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/menukaart/interventies-kiezen

Al sinds jaar en dag is Cultuurkust te vinden in het onderwijs. In Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Putten brengen we kunst en cultuur in de school. Dat is niet alleen goed voor de culturele ontwikkeling van kinderen, maar kan ook in deze tijd een middel zijn om het onderwijs te verbeteren.

Maar waarom zou je kiezen voor cultuureducatie i.h.k.v. de NPO-gelden?

P R A K T I S C H

Door cultuureducatie in te zetten op de scholen, haal je vakleerkrachten de school binnen. Dit betekent bijvoorbeeld dat Cultuurkust op momenten kan zorgen voor extra handen. Cultuureducatie in de school vraagt dus ook geen extra investering van de leerkracht. De juf of meester kan tijdens de cultuurlessen aan de slag met al het andere werk. Ook kan het meer individuele aandacht opleveren voor de leerlingen. Of de kunstdocent kan werken met halve klassen zodat de leerkracht de tijd heeft om met de andere helft van de klas te werken. Zo krijgt ieder kind meer aandacht.

S O C I A A L – E M O T I O N E E L

Kunst en Cultuur zorgt voor blije kinderen. Sociaal emotionele problemen kunnen worden behandeld in bijvoorbeeld theater of danslessen. Expressie kan in alle vormen van kunst en het (samen) maken van kunst in elke discipline, zorgt voor een gevoel van eigenwaarde bij de leerling. Ook is uit onderzoeken gebleken dat kinderen door kunst (en dan met name muziek) beter kunnen leren. Alleen daarom al ondertekenden vele schoolbesturen deze maand het muziekakkoord van Meer Muziek in de Klas.

Tot slot is het niet vanzelfsprekend dat kinderen in de thuissituatie in contact komen met een breed cultureel aanbod, dit kan komen door de financiële situatie, maar ook de voorkeur van de ouders. Door een breed aanbod aan cultuur werken kinderen ook aan hun eigen identiteit.

W A T   K U N N E N   W E   D O E N ?

Cultuurkust kan verschillende pakketten bieden. Dit bepalen we samen. De school weet wat ze nodig hebben, Cultuurkust weet wat ze kunnen bieden. Enkele voorbeelden zijn:

  • Structurele muziekles
  • Met NPO aansluiten op Cultuureducatie met Kwaliteit
  • Vakdocenten voor de klas (I.c.m. met Meer Muziek in de Klas)
  • Ondersteuning bij Zomerscholen
  • Algehele projectdagen
  • Projecten cultuureducatie op maat

Laat jouw school weten dat we er zijn voor de leerlingen en contact opnemen voor meer informatie. Mailen kan naar onderwijs@cultuurkust.nl