Cursussen » Corona

Cursussen

Corona maatregelen

We willen graag dat je je veilig voelt in de lessen die je bij ons afneemt. En dat je onbezorgd kunt genieten van je vrijetijdsbesteding.

Wij volgen daarom de geldende corona maatregelen van de Rijksoverheid t.a.v. kunst en cultuurbeoefening.

In verband met de aangekondigde lockdown zijn wij gesloten. Onze cursussen kunnen dus helaas niet doorgaan. We hopen vanaf maandag 31 januari de cursussen weer te kunnen starten; u ontvangt bericht van onze cursusadministratie. 

Maatregelen per 28 november 2021  (geldig t/m 19 december 2021)

 • In verband met de avondsluiting gaan onze leslocaties om 17.00 uur dicht. Cursussen en lessen die na dit tijstip gepland staan kunnen niet fysiek doorgaan. Lessen worden online gegeven of op een ander moment ingehaald. Blijkt dat niet haalbaar dan heeft u recht op restitutie. 
 • Lessen overdag (tot 17.00 uur) gaan wel gewoon door.  
 • Het dragen van een mondkapje is verplicht bij betreding van het gebouw en als u zich verplaatst.
 • We zijn verplicht om deelnemers vanaf 18 jaar te checken op een coronatoegangsbewijs. Er zal op alle locaties gecontroleerd worden. Zonder geldig coronatoegangsbewijs mogen we u niet in het gebouw toelaten.
 • Deze regel geldt niet voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Deelnemers aan georganiseerde jeugdactiviteiten voor kinderen tot 18 jaar zjn uitgezonderd van het gebruik van het coronatoegangsbewijs.
 • Uitzondering: Ouders die kinderen brengen (kindercursussen) kunnen hun kind zonder coronatoegangsbewijs brengen. Het dragen van een mondkapje is verplicht. 
 • Ouders die met hun kind samen deelnemen en/of als publiek aanwezig blijven worden wel gecheckt op coronatoegangsbewijs.

De check is verplicht voor georganiseerde kunst & cultuur beoefening vanaf 18 jaar, zoals: muziekles en schilderles, repetities voor zang, dans en toneel (etc.)

In het Klooster in Harderwijk zullen we de check zelf gaan verzorgen. Op alle andere locaties (Kulturhus Elspeet, Veluvine Nunspeet en de Dialoog Ermelo) zijn de beheerders van de ruimten hiervoor verantwoordelijk.

Voor informatie over de maatregelen op andere leslocaties (buiten ons eigen gebouw) verwijzen wij naar de websites van respectievelijk Veluvine Nunspeet, Het Kulturhus Elspeet en De Dialoog in Ermelo.

De basisregels blijven gelden.

Wat kun jij doen:

 • Was vaak en goed je handen met water en zeep en maak gebruik van de aanwezige desinfecterende middelen.
 • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm uzelf en anderen ook binnen ons gebouw.
 • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen bij de GGD, ook als je gevaccineerd bent.
 • Blijf thuis bij een positieve test
 • Schud geen handen.
 • Nies of hoest in de elleboog.
 • Houdt rekening met elkaar op de gang en op de trap.
 • Gebruik met slechts 1 persoon tegelijk de lift.
 • Het dragen van een mondkapje is (na de check van het toegangsbewijs) niet verplicht in ons gebouw, mag natuurlijk wel.

Wat doet Cultuurkust:

 • Wij proberen te zorgen voor voldoende ruimte tijdens de les maar splitsen de groepen nog niet over meerdere lokalen.
 • Wij proberen te zorgen voor voldoende frisse lucht en ventilatie in de lesruimtes door het open zetten van ramen, dit in overleg tussen de docent en de cursisten .
 • In ons gebouw en in de lokalen zijn desinfecterende middelen beschikbaar.

Het is fijn dat we ondanks deze nieuwe situatie wel door kunnen gaan met de cursussen en lessen. Maar jouw gezondheid of die van jouw kind blijft natuurlijk het belangrijkste. Daarom blijven we ons best doen om ervoor te zorgen dat je veilig les bij ons kan volgen.