Cursussen » Corona

Cursussen

Corona maatregelen

We willen graag dat je je veilig voelt in de lessen die je bij ons afneemt. En dat je onbezorgd kunt genieten van je vrijetijdsbesteding.

Daarom nemen wij de volgende maatregelen:

 • 1,5 meter regel; in al onze lesruimtes houden we ons aan een maximum aantal mensen. Zo kunnen we de 1,5 meter regel naleven. Indien de groep cursisten groter is dan wordt de cursus in meerdere lokalen gegeven.
 • Ventilatie: we zorgen voor voldoende ventilatie in de lesruimtes.
 • Desinfecterende middelen: in ons gebouw en in de lokalen zijn desinfecterende middelen beschikbaar. We vragen je vriendelijk deze te gebruiken. Ook vragen we je je handen goed te wassen met water en zeep.

We vragen onze cursisten, docenten en medewerkers:

 • Thuis te blijven indien zij klachten hebben of (één van) de vragen in de checklist in de bijlage met ja worden beantwoordt.
 • Een mondkapje te dragen bij het lopen en bewegen door het gebouw, in de cursusruimte mag het mondkapje af, maar hoeft niet. Mondkapjesplicht geldt voor mensen vanaf 12 jaar en ouder.
 • Geen handen te schudden.
 • Te niezen of hoesten in de elleboog.
 • Rekening met elkaar te houden op de gang en op de trap.
 • Met slechts 1 persoon tegelijk de lift te gebruiken.
 • Voor kindercursussen t/m 12 jaar: ouders gaan niet mee naar binnen: de ouders dragen hun kind bij de hoofdingang over aan de docent of vrijwilliger. Na afloop van de les wordt het kind op dezelfde plek wederom door de docent of vrijwilliger overgedragen aan de ouders
 • Cursisten 13+ lopen meteen naar de lesruimte, veroorzaken geen opstopping en zoeken bij binnenkomst in de lesruimte meteen een zitplaats.
 • Docenten, medewerkers zien gezamenlijk toe op naleving van de regels.

Maatregelen op eigen locaties

Faciliteiten Het Klooster

 • De pauzeruimte en bar in ons gebouw aan het Klooster is voorlopig gesloten. Bestellingen voor drankjes zijn niet mogelijk. Voor de cursisten wordt in de lesruimte gratis koffie, thee en water klaargezet. Na afloop s.v.p. het kopje/glas achterlaten op de kar.
 • Toiletten zijn toegankelijk.

Maatregelen op andere locaties

Voor informatie over de maatregelen op overige leslocaties (buiten onze eigen gebouwen) verwijzen wij naar de websites van respectievelijk Veluvine Nunspeet, Het Kulturhus Elspeet en De Dialoog in Ermelo.

RIVM

Cultuurkust volgt de aanwijzingen van de overheid en het RIVM betreffende COVID-19. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ Indien blijkt dat er i.v.m. COVID-19 nieuwe maatregelen worden getroffen waardoor je les niet kan plaatvinden gaan we in overleg met je over de continuering van je les. We gaan op zoek naar een, voor jou geschikte oplossing, zoals bijvoorbeeld: lessen verplaatsen naar later moment, alternatief aanbod(indien mogelijk), lessen online voortzetten of restitutie.