Jubileum » Lezing Rob Smolders

Jubileum

De onbekende en onmisbare taal van de kunst

Door Rob Smolders

Cultuurinstellingen, of het nu gaat om een schouwburg, een museum of een organisatie als Cultuurkust, bieden niet zomaar wat aan. Er is in hun aanbod geen sprake van eenrichtingsverkeer. Het belangrijkste wat ze bieden, is gelegenheid. Ze bieden ons, hun publiek, de gelegenheid onze blik te verruimen, onze talenten te ontplooien, ons gevoel voor schoonheid te ontwikkelen.
Daarmee dragen ze bij aan onze vorming. Beeldend, muzikaal, theatraal, literair, bewegend.

Op al die terreinen is het mogelijk een nieuwe taal te leren. En het mooiste van die taal is, dat je die persoonlijk mag inzetten. Het is geen voorgeschreven stelsel van wetten en regels.
Daar is behoefte aan. Een groot deel van de mensen zoekt deze vormen van zelfontplooiing, zonder dwang of verplichting. Het wakkert zelfs een ambitie aan die helemaal los staat van carrière of werk. Je wil er niet alleen plezier aan beleven, je wil ook iets leren, iets beheersen.

Ik wil de vraag stellen wat dat ‘iets’ is en welke plaats het heeft naast onze dagelijkse omgangsvormen. Kunst is een vorm van communicatie die verder gaat dan vertellen hoe het met je gaat, een brief schrijven, verslag uitbrengen. Kunst staat wat verder van het dagelijks leven af en heeft altijd een zeker abstractieniveau. Je schildert iets wat een ander ook had kunnen schilderen, je beweegt zoals een ander het ook kan, je speelt de noten die voor iedereen beschikbaar zijn. Dat is het onnatuurlijke van kunst (want kunst betekent ook: niet echt). Maar je kunt je die technieken eigen maken zodat ze bijdragen aan de expressie van wie je bent.

En daar wordt kunst magie. Expressie is een hogere vorm van taal.  

Wanneer: donderdag 19 mei
Tijd: 20:00 uur
Waar: Klooster 4, Harderwijk

Rob Smolders is kunstcriticus en als tentoonstellingsmaker verbonden aan de Bergkerk in Deventer. Na de studie kunstgeschiedenis in Utrecht was hij mede-oprichter en redacteur van het tijdschrift Metropolis M van 1979 tot 1992. Hij schreef voor NRC-Handelsblad, Kunstbeeld en veel andere tijdschriften en catalogi. Hij was directeur van Museum De Wieger in Deurne tussen 1992 en 2003 en publiceerde een boek over de vriendenkring van Hendrik Wiegersma: Want alles is oud, 2003. Daarnaast maakte hij een boek over ontmoetingen van bisschop Muskens met kunstenaars: Spreek je eigen taal, 2005. In 2006 schreef hij een biografie van de schilder Dirk Oudes. In 2019 verscheen Voorgoed voorbij bestaat niet, De briefwisseling tussen Sierk Schröder en Paul van Dongen. Sinds 2014 publiceert hij een blog over kunst: www.altijdvandaag.nl.

kreatief sentrum

In 1971 als Kreatief Sentrum begonnen in een boerderij, later onder de naam ’t Klooster gevestigd in het huidige pand, en tegenwoordig in de hele regio actief onder de naam Cultuurkust; al meer dan een halve eeuw zetten we ons in voor de ontwikkeling van creativiteit, experiment en talent. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot ‘dé plek voor jouw kunst’.