Muziek » MeerMuziekindeKlas

Muziek

Meer Muziek in de Klas Noordwest Veluwe

Stichting Méér Muziek in de Klas heeft als doel structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Nederland.

Cultuurkust is aanjager van voor de regio Noordwest Veluwe en brengt mensen uit de gemeenten Elburg, Nunspeet, Elspeet, Harderwijk, Ermelo, Putten en Nijkerk samen om mee te denken over passend muziekonderwijs voor elk kind op de NW-Veluwe.

Deelnemers zijn mensen uit het onderwijs, muziekverenigingen, cultuuraanbieders, gemeenten, conservatoria en pabo’s.

Het doel is om in mei 2021 een MuziekAkkoord voor de regio NW-Veluwe te ondertekenen.

Voor meer informatie; Wibrand van Norel en Bastiaan Roeters, muziek@cultuurkust.nl