Over ons » Missie

Over ons

Missie

‘Stichting Cultuurkust versterkt cultuurparticipatie door middel van dienstverlening en bemiddeling op het gebied van cultuureducatie en amateurkunst. De organisatie initieert en stimuleert cultuureducatie voor de jeugd binnen- en buitenschools, actieve kunstbeoefening door amateurs, talentontwikkeling en cultuurparticipatie voor alle leeftijden op verschillende niveaus’.

Ook richt de organisatie zich op sociale cohesie en maatschappelijke betrokkenheid en legt verbindingen tussen het onderwijs, de amateurkunst, het bedrijfsleven, de professionele kunsten en de maatschappij.